Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 246
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43508693: Adrian Račák
43298397: Aladár Deme
34797947: Alena Hrušková
43689221: Aleš Berky
34799028: Andrea Machavová
43213774: Andrej Trčan - SONNE CHRYSTAL
30509386: Anna Gondeková - ANNIE-KRYŠTÁL
40590917: Anna Kosoňová
43838227: Anna Vengrínová
43215432: Anton Cielnický
43216005: Anton Cielnicky - st.
40590631: Beata Chromeková
36211010: BGS Trade, spol. s r.o.
40591964: Bianka Gondeková - BIATEX
40592316: Bohumil Trvalec
40592871: Bohuslav Kamas
44118686: Branislav Melicher
43373208: Branislav Števko
30514533: Cagan Dušan
31604463: CASTLING, spol. s r.o.