Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 246
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
44001126: Gajdoš Miroslav - mg - KLIMA PLUS
36647063: HAVIT, s.r.o.
34796088: Igor Gombala
43974881: Igor Korim
43059023: Igor Sojka
44112084: Ing. Dana Čevelová - ČUCHRO
30508932: Ing. Jaroslav Faťara - fy Viesta
14179008: Ing. Jozef Žilík Ž I R E S O
14181916: Ing. Július Gibaľa - JUGI
34794361: Ing. Július Paľaš - K-Sklo
44866496: Ing. Ľubomír Zán
32458517: Ing. Miroslav Hájiček
34796479: Ingrid Filipjaková - KRAJČÍRSTVO
40589030: Ingrid Parobeková
36799360: IOP-plus, s.r.o.
36051012: IT SERVIS, s.r.o.
40591735: Ivan Gordoš
40587398: Ivan Hanes
44504918: Ivan Ridzoň
43629482: Ivan Trnka