Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 246
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
43071627: Ivana Boroňová
40590518: Ivana Pohanková - IVPO
40587576: Iveta Kýpeťová - DREVOVÝROBA
43112366: Ján Babarík
40591484: Ján Bambura
41245474: Ján Bariak - KOVOOBRÁBAČSTVO a ZÁMOČNÍCTVO
43204163: Ján Benčo
40589846: Ján Budáč
43059147: Ján Chovanec PEKÁREŇ
10911812: Ján Fazekaš
34794751: Ján Fodor
40587517: Ján Hartman
32629893: Ján Iždinský PERFEKT PLUS
40589722: Ján Kamenský
40588084: Ján Kuzma
44259905: Ján Kýpeť
43587321: Ján Macek
34796746: Ján Majer
17833736: Ján Markotán - Fi RANCO
44131402: Ján Paulík